Koç Topluluğu, birçok sektörde sahip olduğu uzmanlık ve geniş istihdam potansiyeli ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine 80 yıl boyunca katkı sağlayan bir kuruluş olarak 2006 yılında başlattığı eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projesini de bu temelde şekillendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında 2006 yılında imzalanan "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" Koç Holding'in sahip olduğu güçlü yanların, ülkemizin işsizlik ve nitelikli iş gücü ihtiyacı sorunlarının çözümü için seferber edilmesi üzerine kuruldu.

Vehbi Koç Vakfı'nın da destek verdiği ve "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" (MLMM) sloganı ile özdeşleşen Proje kapsamında mesleki teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak ve bu konuda liderlik yaparak, devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak amaçlandı. Mesleki eğitimin özendirilmesi için 8 bin meslek lisesi öğrencisine staj destekli eğitim bursu sağlanması taahhüdü ile başlayan MLMM Projesi, zamanla meslek lisesi koçluk sistemi, gelişim modülleri, eğitim laboratuvarları ve bu sistemin bir modele dönüştürdüğü "okul-işletme işbirliği" stratejisi ile gelişti ve eğitim ile iş dünyası arasında köprülerin kurulduğu model bir çalışma haline geldi.

http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleket-meselesi

Topluluğumuzun ana ilkesini şu sözlerle ifade etmek istiyorum:

"Benim Anayasam şudur;

Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar."
Vehbi Koç