SOSYAL SORUMLULUK

“Ülkem İçin” Projesi Hakkında

“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı projedir.

Devamı...

Koç Topluluğu, birçok sektörde sahip olduğu uzmanlık ve geniş istihdam potansiyeli ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine 80 yıl boyunca katkı sağlayan bir kuruluş olarak 2006 yılında başlattığı eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projesini de bu temelde şekillendirdi.

Devamı...

Topluluğumuzun ana ilkesini şu sözlerle ifade etmek istiyorum:

"Benim Anayasam şudur;

Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar."
Vehbi Koç